TopWorks

Management Informatie Systeem
 

TopWorks voor Windows 98/NT/XP/Vista/10 is de opvolger van de administratieve systemen TopSoft en TopBasis.  

Beschikbare systemen

TopWorks   A Grootboekadministratie
TopWorks   Jr Grootboekadministratie, debiteuren en crediteuren
TopWorks   Sr Grootboekadministratie, debiteuren, crediteuren, voorraad en facturering

Zoals alle systemen van Programming Systems, bevat TopWorks diverse voorzieningen voor systeembeheer – werken met wachtwoorden, logboek, bestandsonderhoud, monitoren van systeemgebruik en spooler-verwerking.

Voor uitgebreide mogelijkheden voor het maken van overzichten en rapporten kan de relationele Report Writer aan TopWorks worden gekoppeld. Ook Data Description Language, voor geavanceerde import van gegevens en de Administrator zijn optioneel aan TopWorks te koppelen.

Grootboek / balansen

Het grootboek mutaties kunnen in alle niet-afgesloten periodes gewijzigd worden. De subadministraties zoals debiteuren, crediteuren, inventaris, werkorderadministratie etc. genereren de journaalposten die in het grootboek komen te staan. Aantal administraties is niet beperkt.
Het systeem genereert de proef, saldi, eind en kolommenbalansen en de winst en verlies rekening in onverdicht, half-verdicht of verdicht formaat. Geconsolideerde balensen worden geprint over afgelopen drie jaar.

TWfact3.jpg

 

Debiteuren/ Crediteuren

Deze subadministraties zijn normaliter gekoppeld aan relaties; adreswijzigingen worden dan in alle administratie automatisch doorgevoerd. Prijsafspraken, betalingsgedrag, aanmaningen, saldilijsten zijn met eigen selecties opvraagbaar.
Offertes, orders, pakbonne voor debiteuren en offerte aanvragen en inkoop-orders voor leveranciers kunnen van eigen layout voorzien worden.

TWfact4.jpg
 

Voorraad

Bij de artikelgegevens word onderscheid gemaakt tussen inkoop, magazijn en boekhoudgegevens. Voorraad wordt per locatie bijgehouden. Artikelen kunnen voorzien worden van een foto t.b.v. de prijslijsten.
Voor de artikelen waarvan de economische voorraad onder het minimum voorraad staat kan automatisch een concept-inkoop order aangemaakt worden.
Alle voorraadmutaties zoals beginvoorraad, reserveringen, afboekingen, bijboekingen en retouren zijn via geavanceerde selecties snel te localiseren.

TWfact5.jpg

 

Facturering 

De layout is variabel en kan per administratie worden ingesteld. Het systeem houdt rekening met gemaakte prijs afspraken naar ook wanneer de levering moet plaatsvinden, uit welke magazijn locatie komt het materiaal en wat is afleverlocatie bij de afnemer.

TWfact6.jpg
 

Medewerkers

Alle informatie over de medewerkers wordt vastgelegd. Met de rappelfunctie kunt u berichte koppelen aan omstandigheden in het systeem.

Barcodes

Voor artikelen kunnen barcode labels worden geprint en bij ontvangst van goederen,verzenden en facturering kan gebruik worden gemaakt van barcode scanners. Diverse soorten hand-, batch- of RF-scanners ook voor inventarisatie gebruikt worden.

Urenregistratie

In deze sub-administratie worden de gemaakte uren geregistreerd en de daaraan gekoppelde externe kosten die voor verschillende projecten zijn gemaakt. Van een selectie van gemaakte uren kan automatisch een factuur aangemaakt worden met urendesclaratie als bijlage.

Archivering

Bewerkingen en beheerfuncties van documenten kunnen worden uitgevoerd (kopiëren, import, export en verwijderen  van documenten), Post, offertes, tekeningen, facturen kunnen per debiteur, leverancier of relatie opgeslagen worden met de mogelijkheid om middels de trefwoorden door alle dossiers te zoeken.

Telebanking

Betaalopdrachten kunnen woorden voorbereidt aan de hand van een overzicht van alle  te betalen facturen, Het elektronisch afschrift wordt ingelezen om bank / giro boekingen sneller te verwerken.

Rapporten

Een relationele Report Writer voor de meest uiteenlopende overzichten.

Import

Wanneer het werk door derden wordt uigevoerd kan aan de leveranciers gevraagd worden om bijvoorbeeld een lijst van artiekelen bestand electronisch aan te leveren. TopWorks heeft de mogelijkheid om electronische documenten aan te maken en in te lezen. Hierdoor is het kwaliteit van eigen database hoger en dubbele invoer en controle is overbodig.

Administrator

Eigen voorkeuren per gebruiker zoals printer instelling, kleuren, rappels, toegang per module of veld zijn via administrator aanpasbaar.

Vanzelfsprekend kan TopWorks aan specifieke gebruikerswensen worden aangepast. De mogelijkheid van een servicecontract zorgt voor alle nieuwste technologische ontwikkelingen (gratis toezending van updates), en u kunt gebruik maken van onze helpdesk. U heeft ook recht op kortingen van cursussen en uitbreidingen.