TopLeden

TopLeden is een modulair software pakket voor beheer van de ledenadministratie van een vereniging, stichting of instelling. De modules kunnen onafhan­kelijk van elkaar functioneren, maar het maximale rende­ment wordt bereikt bij toepassing van het volledige systeem. 

Financiële en niet-financiële gegevens worden integraal beheerd. Door middel van gebruikersniveaus en aan wachtwoorden gekoppelde instellingen kan de toegang tot gegevens en functies nauwkeurig en flexibel worden ge­regeld, waardoor het pakket in diverse afdelingen kan worden ingezet. 

Met TopLeden kunt u het adresbestand, de contributiegegevens en de financiële administratie op een effectieve en efficiënte manier beheren, diverse managementrapporten printen (statistieken met grafieken, ledenlijsten, historische overzichten, etc.), databe­standen importeren en exporteren en mailings en e-mailings snel klaarmaken voor verzending.

Naast de ledenadministratie zijn modules beschikbaar voor relatie-, abonnementen- en evenementen­beheer. Ook deze modules zijn volledig geïntegreerd.


Algemene Kenmerken
 
 - flexibele doorgroeimogelijkheden door modulaire opbouw van het systeem
 - u kunt met het basissysteem beginnen en later extra modules toevoegen
 - snelle implementatie, geen lange inwerktijden
 - uitgebreide flexibele selectie- en zoekfuncties
 - verplichte velden definiëren, volgorde invoer (tabs) vastleggen
 - volledig geïntegreerd met financiële administratie
 - koppeling met Office-pakketten zoals Word, Excel, Outlook, etc.
 - faciliteiten voor import en export gegevens
 
 Specifieke Kenmerken
 
- bijhouden van vaste en variabele gegevens via een eigen tabblad
- flexibele contributie-coderingen met koppeling naar facturering
- faciliteiten voor fondsenwerving, mailings en e-mailings
- export drukkerij voor extern verzenden van rekeningen
- aanmaningen met eigen layout (Word) per categorie
- uitgebreide financiële verslaglegging
- interfacing naar diverse financiële systemen
- aanmaken van incasso-opdrachten en inlezen elektronisch afschrift
- met de Report Writer, kunnen uiteenlopende overzichten worden gemaakt
- webfunctionaliteit – inlezen inschrijvingen, muteren en opvragen via internet
 

Gebruikersgroepen

Het systeem kent vele instellingsmogelijkheden, waardoor het pakket op iedere organisatie optimaal is af te stemmen, waaronder: administratie- en servicebureaus, branche- en beroepsverenigingen, drukkerijen, gezondheidszorg, milieu- en dierenbescherming,  musea, opleidingsinstituten, patiëntenverenigingen,  sportverenigingen, uitgeverijen, win­keliersverenigingen, woningbouwverenigingen, etc.